Ži:va

Kultúrno komunitný priestor

Život v Ži:ve


Vážení a milí,
sme novovzniknuté občianske združenie Ži:va, pôsobiace na území mesta Bánovce nad Bebravou.


Spoločnou víziou všetkých zakladateľov je vytvoriť taký priestor pre návštevníkov, v ktorom sa budú cítiť inak, a zároveň výnimočne. Podstatou je miesto pre činnosť občianskeho združenia s jeho pridruženými aktivitami, ktorými sa budú dosahovať stanovené ciele združenia Ži:va.


Hodnoty


Okrem iného sú nimi podpora a rozvoj aktivít na miestnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni v oblasti vzdelávania, umeleckej tvorby a kultúrno spoločenskej činnosti. Chceme podporovať skvalitnenie života fyzicky i psychicky znevýhodnených osôb, rozvíjať dobrovoľníctvo a pomoc, vytvoriť kreatívny priestor predovšetkým pre mládež, rodiny s deťmi a seniorov. Svojou činnosťou by sme radi prispeli k zveľaďovaniu životného prostredia a zachovávali kultúrne hodnoty.


Stanovené ciele budeme realizovať prostredníctvom organizovania kultúrnych, športových, vzdelávacích podujatí, uskutočňovania zbierok, organizovania prednášok, školení, kurzov, tvorivých programov a výstav.

Základným predpokladom je vybudovať funkčné miesto s atraktívnou a citlivo pripravenou obsahovou náplňou. Naším cieľom je ponúknuť príjemné prostredie, v ktorom budú môcť návštevníci stráviť chvíle ľubovoľne, aktívne či pasívne. Spoločenský rozmer naplnia prednášky, stretnutia a diskusie z rôznych oblastí života, ale tiež zábavné a pohybové programy.


Veľa malých prevádzkarní s verejnoprospešnou činnosťou dopĺňa urbanizáciu miest a dedín. Pomáhajú robiť ich zaujímavejšie. O to sa v spojení chutí a zážitkov, s úctou k miestu a viazanosťou k regiónu, pokúsime.

Program


Čo ešte sa dá u nás zažiť?


Koncerty

Svojím umením nás už poctili napr. Tí oní, Hrobár, Ironic Modern World či Sue Von Hal

Filmový klub

FK Kassandra s tými najlepšími artovými filmami

Večer spoločenských hier

Uzavriete spojenectvo s Vikingami, objavíte ostrov, budete odhalení ako zločinci, nakúpite stádo oviec, vystrelia vás katapultom alebo využijete služby afrického šamana... V tento večer sa vám môže prihodiť čokoľvek! Tak hoďte kockou a vyberte kartu.Cestovatelské kino

Domáci aj zahraniční cestovatelia nám ukážu svet na fotografiách a filmoch ich očami...

Fotoklub Rokoš

Workshopy, diskusie, nová technika a techniky...

Hrám sa s tatom

Tatovia nechajte si maminy doma oddýchnuť a zobrete svoje deťúrence hrať sa k nám a zažite spolu zábavné popoludnie. (S podporou TSK)

Fotoreport z akcií


Najaktuálnejšie fotky nájdede v albumoch na našom FB

Za podporu ďakujeme:

Program ::činorodého priestoru Ži:va je podporovaný z verejných zdrojov Slovenskej republiky Fondom na podporu umenia a doplnkovou podnikateľskou činnosťou, ktorou je kaviareň.

Ponuka priestoru, techniky, služieb

Netradičný priestor pre nezabudnuteľné udalosti

Priestor

Multifunkčná miestnosť o rozmere 9x10m

Vyvýšené pódium 3x8m

Premietacie plátno 3x2m

Kapacita 50 miest

Technika

Dataprojektor Optoma

Zvuk 2.1 1000w + Mixpult 12 vstupov

LED Svetelná technika

Fotoštúdio: svetlá + pozadia

Oldschool gramo :)

Služby

Grafické služby

Foto Video služby

Správa WWW stránok

Organizovanie podujatí

Kontakt

Napíšte nám a my sa Vám do 24 hodín ozveme.

Námestie Ľ. Štúra 6/6, Bánovce nad Bebravou

+421950 594 791

ziva údenáč zivabn.sk


×